Quy trình kiểm tra bảo dưỡng và các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng

Quy trinh kiểm tra bảo dưỡng và các hạng mục kiểm tra bảo dưỡng

Sử dụng chiếc xe của bạn như thế nào cho đúng cách. Liệu chiếc xe của bạn lúc nào cũng hoạt động tốt và làm đúng nhiệm vụ mà bạn đã gửi ngắm trong các chuyến đi.

Chiếc xe cũng như con người vậy nó cần được nghỉ ngơi chăm sóc và phục hồi sau các chuyến đi thì mới có thể phục vụ bạn được tốt hơn. Vậy chúng ta sẽ phải làm gì giúp cho xế bạn nâng cao hiệu năng và đảm bảo tốt được nhiệm vụ của mình.

Kiểm tra thường xuyên các hạng mục:

 • Đèn chỉ dẫn trên taplô.
 • Các loại đèn tín hiệu
 • Biến dạng của lốp và điều kiện vận hành.
 • Kiểm tra dung dịch nước rửa kính

 

Kiểm tra theo định kỳ thời gian hoặc theo số km xe của bạn đã chạy được.

Kiểm tra các hạng mục sau 3 tháng hoặc 4800km.

 • Dầu hệ thống truyền lực
 • Ắc quy và các đầu cáp
 • Dây đai
 • Đèn chỉ thị táp lô
 • Lọc gió.
 • Dầu bôi trơn động cơ
 • Phát thải
 • Đường ống.
 • Đèn tín hiệu
 • Dầu trợ lực lái
 • Biến dạng của lốp và điều kiện vận hành.
 • Dung dịch nước rửa kính.

Kiểm tra các hạng mục sau 6 tháng hoặc 9600km

 • Dầu hệ thống truyền lực
 • Ắc quy và cáp
 • Dây đai.
 • Bôi trơn gắn với khung xe
 • Đèn báo hiệu trên bảng taplô
 • Lọc gió.
 • Dầu động cơ
 • Hệ thống xả
 • Các loại đường ống
 • Đèn tín hiệu
 • Dầu trợ lực lái
 • Biến dạng của lốp và điều kiện vận hành
 • Dung dịch nước rửa kính
 • Gạt mưa.

Kiểm tra 9 tháng hoặc 14400km

 • Dầu hệ thống truyền lực
 • Ắc quy và các đầu cáp
 • Dây đai
 • Đèn hiển thị trên taplo
 • Lọc gió
 • Dầu động cơ
 • Hệ thống xả
 • Các đường ống
 • Các đèn tín hiệu
 • Dung dịch trợ lực lái
 • Biến dạng của lốp và điều kiện vận hành
 • Dung dịch nước rửa kính

Kiểm tra 12 tháng hoặc 19200km.

 • Dầu hệ thống truyền lực
 • Ắc quy và đầu cáp
 • Dây đai
 • Phanh
 • Lọc gió cabin
 • Bôi trơi các phần trên sat xi
 • Đèn hiển thị trên tap lô
 • Dàn lạnh
 • Lọc gió động cơ
 • Dầu động cơ
 • Hệ thống xả
 • Các đường ống
 • Các đèn tín hiệu
 • Dung dịch trợ lực lái
 • Hệ thống lái và treo
 • Biến dạng của lốp và điều kiện vận hành
 • Vị trí các bánh xe
 • Dung dịch nước rửa kính
 • Gạt mưa.

About NguyenTruong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *