Quy định niên hạn sử dụng của các loại xe ô tô

Theo quy định Số: 95/2009/NĐ-CP của chính phủ quy định : Quy định về niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người (sau đây gọi là xe ô tô) tham gia giao thông trên hệ thống đường bộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  1. Không quá 25 năm đối với xe ô tô chở hàng.
  2. Không quá 20 năm đối với xe ô tô chở người.
  3. Không quá 17 năm đối với xe ô tô chuyển đổi công năng từ các loại xe khác thành xe ô tô chở người trước ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Các  đối tượng KHÔNG QUY ĐỊNH NIÊN HẠN SỬ DỤNG:

  1. a) Xe ô tô của quân đội, công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh;
  2. b) Xe ô tô chở người đến 09 chỗ ngồi (kể cả chỗ người lái);
  3. c) Xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt), rơ moóc, sơ mi rơ moóc.

Thời gian tính niên hạn bắt đầu từ năm sản xuất.

About NguyenTruong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *